Att bygga en altan är ett bra sätt för många att nyttja sin uteplats eller skapa ett förbättrat utomhusliv. Men även om många ser det som ett relativt enkelt projekt att genomföra, så finns det en rad olika regler och bestämmelser som måste följas. Innan man börjar bygga sin altan är det viktigt att man kollar upp om den kräver bygglov eller inte!

Detta gäller för att altaner skall vara bygglovsbefriade!

En altan som uppfyller följande kriterier kräver inget bygglov:

  • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter
  • Altanen får inte sticka ut från husfasaden mer än 3,6m
  • Altanen skall placeras minst 4,5m ifrån tomtgräns om inte grannen medger en närmare placering.
  • Inte byggas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt

För att altanen inte skall kräva bygglov måste alla ovan nämnda kriterier vara uppfyllda. Det räcker alltså inte att några av dessa kriterier är uppfyllda.

Dessa altaner kräver bygglov!

En altan kan kräva bygglov om den kan tolkas som en tillbyggnad eller om den påverkar byggnadens utseende avsevärt. Den främsta faktorn som avgör om en altan kräver bygglov eller inte är altanens höjd från marken. För att en altan skall kunna tolkas som en tillbyggnad behöver man kunna nyttja den under altangolvet. Det finns inget exakt mått som avgör om en altan kräver bygglov eller inte, olika kommuner har olika riktmärken. Kolla därför alltid upp vad som gäller i just din kommun innan du börjar bygga.

Behöver du hjälp med att avgöra om din altan kräver bygglov eller hjälp med att upprätta ritningar för din altan? Kontakta oss, genom att klicka på knappen nedan, vi hjälper dig från start till slut med ditt byggprojekt.

Kontakta oss

Relaterade artiklar

Attefallsåtgärder

May 11, 2023|0 Comments

Generellt krävs det bygglov för att bygga till och bygga nya byggnader på en fastighet, det finns dock några undantag från detta. En del av dessa undantag är de så kallade attefallsåtgärderna. Attefallsåtgärder är [...]

Allt du behöver veta om altaner och bygglov

February 28, 2023|0 Comments

Att bygga en altan är ett bra sätt för många att nyttja sin uteplats eller skapa ett förbättrat utomhusliv. Men även om många ser det som ett relativt enkelt projekt att genomföra, så finns [...]

Inreda extra lägenhet i hus

February 21, 2023|0 Comments

Det krävs normalt bygglov för att inreda en lägenhet i ett bostadshus. I ett enbostadshus är det dock möjligt att inreda ytterligare en lägenhet utan bygglov. För att kunna göra detta krävs det dock [...]

Attefallstakkupa

February 12, 2023|0 Comments

Det krävs normalt bygglov för att bygga en takkupa, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstakkupa”. En attefallstakkupa är undantagen krav på bygglov under [...]

All info om attefallstillbyggnad

January 30, 2023|0 Comments

Praktisk info om attefallstillbyggnad Det krävs normalt bygglov för att göra en tillbyggnad på ett bostadshus, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstillbyggnad”. En [...]

Vad är en detaljplan?

January 23, 2023|0 Comments

  Planbeskrivnig  – Planbeskrivningen är i sin tur till för att förklara bakgrund, tanken med bestämmelserna i planen och tillvägagångssättet för framtagandet av detaljplanen. I planbeskrivningen kan man också hitta olika utredningar som [...]