Attefallstakkupa

Det krävs normalt bygglov för att bygga en takkupa, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstakkupa”. En attefallstakkupa är undantagen krav på bygglov under förutsättningarna att vissa kriterier uppfylls. Fördelen med en attefallstakkupa är att man kan bygga den oavsett vad detaljplanen säger gäller [...]

2023-02-12T09:46:07+00:00February 12, 2023|

Vad är en detaljplan?

  Planbeskrivnig  – Planbeskrivningen är i sin tur till för att förklara bakgrund, tanken med bestämmelserna i planen och tillvägagångssättet för framtagandet av detaljplanen. I planbeskrivningen kan man också hitta olika utredningar som legat till grund för detaljplanen som till exempel buller-, geotekniska, arkeologiska och eller miljöutredningar. Planbeskrivningen är inte juridiskt bindande, vilket [...]

2023-01-23T13:51:15+00:00January 23, 2023|
Go to Top