Är solceller bygglovspliktiga?

Solceller blir alltmer populärt bland husägare många ser en möjlighet till att minska elkostnaderna men innan man börjar räkna på investeringskalkylen är det viktigt att ställa sig frågorna kräver solceller bygglov? Är det möjligt att få bygglov? Här reder vi ut frågorna kring bygglov och solceller. Bygglovspliktigt!? Solceller kan vara lovpliktiga som fasadförändring om [...]