All info om attefallstillbyggnad

Praktisk info om attefallstillbyggnad Det krävs normalt bygglov för att göra en tillbyggnad på ett bostadshus, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstillbyggnad”. En attefallstillbyggnad är undantagen krav på bygglov under förutsättningarna att vissa kriterier uppfylls. För att en tillbyggnad skall kunna klassas som [...]

2023-01-30T15:27:56+00:00January 30, 2023|

Vad är en detaljplan?

  Planbeskrivnig  – Planbeskrivningen är i sin tur till för att förklara bakgrund, tanken med bestämmelserna i planen och tillvägagångssättet för framtagandet av detaljplanen. I planbeskrivningen kan man också hitta olika utredningar som legat till grund för detaljplanen som till exempel buller-, geotekniska, arkeologiska och eller miljöutredningar. Planbeskrivningen är inte juridiskt bindande, vilket [...]

2023-01-23T13:51:15+00:00January 23, 2023|
Go to Top