Det krävs normalt bygglov för att bygga en takkupa, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstakkupa”. En attefallstakkupa är undantagen krav på bygglov under förutsättningarna att vissa kriterier uppfylls.

Fördelen med en attefallstakkupa är att man kan bygga den oavsett vad detaljplanen säger gäller för fastigheten. Detta innebär att man alltid har rätt att utföra en sådan åtgärd så länge man uppfyller de kriterier som gäller för åtgärden.

För att en takkupa skall kunna klassas som en attefallstakkupa så behöver följande kriterier vara uppfyllda:

  • de får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
  • efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset
  • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset (se bild)
  • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen
  • takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • att attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

En attefallstakkupa kräver inget bygglov men kräver dock att man gör en anmälan till kommunen. Innan man får börja bygga så måste man få ett beslut om startbesked. För att man skall kunna få ett startbesked så behöver man ta fram relevanta handlingar för åtgärden.
I de flesta fall så kräver en attefallstakkupa följande handlingar:

  • Fasadritningar – Ritningar på huset utifrån
  • Planritning – Ritning på planlösningen av huset och tillbyggnaden
  • Sektionsritning – Ett snitt genom den planerade tillbyggnaden där rumshöjder redovisas.
  • Förslag till kontrollplan – Ett dokument där man listar de kontroller som behöver utföras för att kunna säkerställa att lagens krav och regler uppfylls.

Är du i behov av hjälp för att upprätta handlingar för en planerad takkupa? Begär en kostnadsfri offert att klicka på “kontakta oss” nedan.

Kontakta oss

Relaterade artiklar

Attefallsåtgärder

May 11, 2023|0 Comments

Generellt krävs det bygglov för att bygga till och bygga nya byggnader på en fastighet, det finns dock några undantag från detta. En del av dessa undantag är de så kallade attefallsåtgärderna. Attefallsåtgärder är [...]

Inreda extra lägenhet i hus

February 21, 2023|0 Comments

Det krävs normalt bygglov för att inreda en lägenhet i ett bostadshus. I ett enbostadshus är det dock möjligt att inreda ytterligare en lägenhet utan bygglov. För att kunna göra detta krävs det dock [...]

Attefallstakkupa

February 12, 2023|0 Comments

Det krävs normalt bygglov för att bygga en takkupa, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstakkupa”. En attefallstakkupa är undantagen krav på bygglov under [...]

All info om attefallstillbyggnad

January 30, 2023|0 Comments

Praktisk info om attefallstillbyggnad Det krävs normalt bygglov för att göra en tillbyggnad på ett bostadshus, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstillbyggnad”. En [...]

Är solceller bygglovspliktiga?

January 12, 2022|0 Comments

Solceller blir alltmer populärt bland husägare många ser en möjlighet till att minska elkostnaderna men innan man börjar räkna på investeringskalkylen är det viktigt att ställa sig frågorna kräver solceller bygglov? Är det möjligt [...]

Attefallshus vad gäller!?

April 24, 2021|0 Comments

Attefallshus lanserades 2014 som ett sätt att med hjälp av Sveriges husägare minska bostadsbristen i landet. Många upplever att det finns en del frågetecken kring attefallshusen nedan reder vi ut vad som gäller. Vilka [...]