Våra tjänster

Vårt mål är att göra bygglovsprocessen så smidig och enkel som möjlig för våra kunder.

Bygglovsritningar

Planerar du att bygga nytt eller bygga till? Då behöver du ansöka om bygglov. Vi på Evolve byggkonsult tar fram de ritningar som krävs för just ditt bygglov.

Konstruktion

Vi hjälper till och projekterar ditt byggprojekt och tar fram konstruktionsritningar

Kontrollansvarig

Vi på Evolve byggkonsult är certifierade kontrollansvariga och kan bistå med vår kompetens i ert byggprojekt.

Sakkunnig tillgänglighet

Vi på Evolve byggkonsult är certifierade sakkunniga inom tillgänglighet och kan bistå med vår kompetens i ert byggprojekt.

Konsultation

Som bygglovsexperter kan vi bistå med konsultation och rådgivning i ert specifika ärende.
Det kan till exempel handla om hantering av er bygglovsansökan eller vägledning i samband med tillsynsärenden. Vi kan även bistå med olika typer av skrivelser och överklaganden.

Energiberäkningar & energideklarationer

All nybyggnation behöver idag redovisa sin energiförbrukning. Vi upprättar energiberäkningar & energideklarationer.

Areamätning

En stor andel av alla fastigheter har felaktiga area uppgifter. Uppgifterna kan av olika anledningar vara felaktiga, vi kan mäta in er fastighet.

Begär offert

Kontakta oss

 

Kontakta oss
Ring oss