Kontrollansvarig

Vi förstår vikten av att ha en erfaren och kunnig expert som övervakar och säkerställer att ditt byggprojekt utförs i enlighet med gällande regler och krav.

Vi bistår dig under hela byggprocessen granskar noggrant ritningar, tekniska dokument och själva utförandet för att säkerställa att varje steg av bygget följer de fastställda normerna och riktlinjerna. Med vår långvariga erfarenhet och gedigna kunskap har vi framgångsrikt hjälpt hundratals kunder att genomföra sina byggprojekt.

Vårt Arbetsätt: Förvänta Dig En Professionell och Strukturerad Process

När du väljer oss som kontrollansvarig för ditt bygge kan du vara säker på att du får en professionell och strukturerad process från start till mål. Vårt arbetsätt är utformat för att säkerställa att ditt byggprojekt genomförs med kvalitet och säkerhet i fokus.

Startmöte: Vi inleder varje projekt med ett startmöte där vi går igenom byggprojektets unika förutsättningar. Detta möte är en viktig del av vår process för att säkerställa att alla parter har en klar förståelse över de krav och riktlinjer som gäller.

Riskanalys: Vi genomför en noggrann riskanalys för att identifiera eventuella risker och utmaningar som kan uppstå under projektets gång. Genom att vara proaktiva i att identifiera och hantera risker kan vi minimera potentiella problem och säkerställa en smidig genomförande av ditt projekt.

Arbetsplatsbesök: Vi genomför regelbundna arbetsplatsbesök vid kritiska moment för att övervaka och inspektera byggarbetsplatsen. Genom att vara närvarande på platsen kan vi säkerställa att arbetet utförs i enlighet med gällande krav.

Avstämningar med entreprenör och byggherre: Vi håller regelbundna avstämningar med entreprenörer och dig som byggherre för att säkerställa att alla parter är informerade om projektets framsteg och eventuella förändringar eller utmaningar som kan uppstå. Genom att ha öppen kommunikation och regelbundna avstämningar kan vi minimera missförstånd och säkerställa att projektet fortskrider enligt plan.

Med vårt strukturerade och professionella arbetsätt kan du vara trygg i att ditt byggprojekt är i goda händer.

Är du i behov av kontrollansvarig för ditt byggprojekt? Få en kostnadsfri offert genom att klicka på “kontakta oss” nedan.

Kontakta oss

Priser

Mindre projekt - från

12,500Kr
  • t.ex. Tillbyggnader

Större projekt - från

20,000Kr
  • T.ex. Nybyggnad av bostadshus

Relaterade artiklar

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig skall vara certifierad, den kontrollansvariges uppgift är att bistå den som bygger igenom byggnationen. För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning [...]

Kontakta oss
Ring oss