Generellt krävs det bygglov för att bygga till och bygga nya byggnader på en fastighet, det finns dock några undantag från detta. En del av dessa undantag är de så kallade attefallsåtgärderna. Attefallsåtgärder är ett samlingsnamn på åtgärder som inte kräver bygglov. Åtgärderna infördes för att skapa en större frihet för husägare, undantagen från bygglov gäller följande åtgärder:

Du kan läsa mer om de specifika åtgärderna genom att klicka på dem ovan.

För att kunna utföra attefallsåtgärder måste man dock uppfylla de krav som gäller för åtgärderna. Kraven kan t.ex. vara att man måste placera åtgärderna på visst avstånd från gräns eller att bostadshuset inte får vara skyddsvärt. Innan man börjar bygga måste man även göra en anmälan till kommunen och invänta ett startbesked. När man gör en anmälan till kommunen så måste man bifoga de handlingar som krävs för att få startbesked. I de flesta fall handlar det om ritningar för åtgärden och en kontrollplan.

Fördelen med attefallsåtgärderna är att man kan nyttja dem så länge man uppfyller kraven. Man kan även nyttja alla åtgärder utan att de på något sätt påverkar varandra.

Är du intresserad av att utföra en attefallsåtgärd? Hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig genom hela processen. Kom i kontakt med oss genom att klicka på “kontakta oss” nedan.

Kontakta oss

Relaterade artiklar

Attefallsåtgärder

May 11, 2023|0 Comments

Generellt krävs det bygglov för att bygga till och bygga nya byggnader på en fastighet, det finns dock några undantag från detta. En del av dessa undantag är de så kallade attefallsåtgärderna. Attefallsåtgärder är [...]

Allt du behöver veta om altaner och bygglov

February 28, 2023|0 Comments

Att bygga en altan är ett bra sätt för många att nyttja sin uteplats eller skapa ett förbättrat utomhusliv. Men även om många ser det som ett relativt enkelt projekt att genomföra, så finns [...]

Inreda extra lägenhet i hus

February 21, 2023|0 Comments

Det krävs normalt bygglov för att inreda en lägenhet i ett bostadshus. I ett enbostadshus är det dock möjligt att inreda ytterligare en lägenhet utan bygglov. För att kunna göra detta krävs det dock [...]

Attefallstakkupa

February 12, 2023|0 Comments

Det krävs normalt bygglov för att bygga en takkupa, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstakkupa”. En attefallstakkupa är undantagen krav på bygglov under [...]

All info om attefallstillbyggnad

January 30, 2023|0 Comments

Praktisk info om attefallstillbyggnad Det krävs normalt bygglov för att göra en tillbyggnad på ett bostadshus, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstillbyggnad”. En [...]

Vad är en detaljplan?

January 23, 2023|0 Comments

  Planbeskrivnig  – Planbeskrivningen är i sin tur till för att förklara bakgrund, tanken med bestämmelserna i planen och tillvägagångssättet för framtagandet av detaljplanen. I planbeskrivningen kan man också hitta olika utredningar som [...]