Sakkunnig tillgänglighet

Vi på Evolve byggkonsult är certifierade som sakkunniga inom tillgänglighet.

Som certifierade sakkunniga inom tillgänglighet är vi specialiserade på att hjälpa dig att skapa en inkluderande miljö där alla människor kan delta fullt ut. Vi har omfattande kunskap och erfarenhet av tillgänglighetslagstiftning och bestämmelser och kan vägleda dig genom hela processen för att säkerställa att din byggnad eller plats uppfyller alla nödvändiga krav.

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom tillgänglighetsrådgivning:

Granskning och projektering av ritningsunderlag i tidiga skeden

Utvärdering av befintliga byggnader och allmänna platser, tillgänglighetsutlåtanden

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med tillgänglighetsrådgivning.

Kontakta oss

Relaterade artiklar

Attefallsåtgärder

Generellt krävs det bygglov för att bygga till och bygga nya byggnader på en fastighet, det finns dock några undantag från detta. En del av dessa undantag är de så kallade attefallsåtgärderna. Attefallsåtgärder är [...]

Allt du behöver veta om altaner och bygglov

Att bygga en altan är ett bra sätt för många att nyttja sin uteplats eller skapa ett förbättrat utomhusliv. Men även om många ser det som ett relativt enkelt projekt att genomföra, så finns [...]

Attefallstakkupa

Det krävs normalt bygglov för att bygga en takkupa, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstakkupa”. En attefallstakkupa är undantagen krav på bygglov under [...]

Ring oss
Kontakta oss