Planerar du att bygga garage? Vi har samlat 5 tips som du måste gå igenom innan du bygger ditt garage.

 1. Kontrollera vad du får bygga – hur stort och hur nära tomtgränsen?
  Börja med att kolla med kommunen vad du får bygga på din fastighet. Om du ligger inom detaljplanerat område så finns det oftast exakta bestämmelser om storlek, hur högt du får bygga och på vilket avstånd till grannen du får bygga.
 2. Vad ska du använda garaget till?
  Fundera sedan över vad du vill ha och vad du behöver. Garage med förråd och verkstad? Varmgarage eller kallgarage? Dubbelgarage eller enkelt? Utrymme för verktyg och arbetsbänk? Kombinationerna är oändliga. Utifrån dina behov kan du sedan landa i hur stort garaget behöver vara.
 3. Avstånd till väg & placering När du fått fram en yta på garaget är det dags att planera dess placering på tomten. Placeringen är viktig att ta hänsyn till utifrån flera aspekter det kan till exempel vara solen, brandregler eller avskärmning från grannar eller buller. En sak att ha i åtanke är att det finns regler som säger att man måste ha minst 6 meter till gata, detta för att man skall kunna parkera en bil framför garaget utan att vara ute på gatan.

 1. Kontroll av brandskydd
  En annan viktig sak att tänka på är att om garaget ska byggas närmare än 8 meter från huset så gäller speciella regler för brandskyddet. Detta är framförallt viktigt att tänka på vid placering av fönster och dörrar, då det kan vara så att dessa behöver vara brandklassade. Brandskyddsreglerna kan vara ganska kostsamma att uppfylla, därför är det viktigt att tänka på både placeringen men även själva utformningen av garaget. Rådgör alltid med en expert för att veta vad detta innebär i ditt specifika fall.
 1. Planera och sök bygglov
  När du landat i exakt vad för garage du vill bygga så påbörja planeringen av själva byggandet. Tänk efter om du vill bygga garaget i lösvirke eller om du vill beställa en byggsats, skall du bygga det själv eller ta hjälp av en entreprenör? I planeringen är det även viktigt att du tar hänsyn till bygglovsansökan. Förbered och lämna in en ansökan om bygglov i god tid, i många fall så är handläggningstiderna på kommunerna långa vilket kan leda till förseningar av byggprojektet.

Är du i behov av ritningar eller hjälp med bygglov för ditt garage så kan du få en kostnadsfri offert genom att klicka på “kontakta oss” nedan.

Kontakta oss

Relaterade artiklar

5 tips inför byggande av garage

July 10, 2022|0 Comments

Planerar du att bygga garage? Vi har samlat 5 tips som du måste gå igenom innan du bygger ditt garage. Kontrollera vad du får bygga – hur stort och hur nära tomtgränsen? Börja med [...]

Vad gör en kontrollansvarig?

April 12, 2022|0 Comments

En kontrollansvarig skall vara certifierad, den kontrollansvariges uppgift är att bistå den som bygger igenom byggnationen. För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning [...]

Är solceller bygglovspliktiga?

January 12, 2022|0 Comments

Solceller blir alltmer populärt bland husägare många ser en möjlighet till att minska elkostnaderna men innan man börjar räkna på investeringskalkylen är det viktigt att ställa sig frågorna kräver solceller bygglov? Är det möjligt [...]

Vad gäller för friggebod?

September 21, 2021|0 Comments

En livräddare för verktygen? Hemmakontoret? Eller drömmen om en bastu? Friggeboden kan ju vara allt detta. Vi reder ut vad en friggebod är och hur du kan använda den för dina behov! Vad är [...]

Attefallshus vad gäller!?

April 24, 2021|0 Comments

Attefallshus lanserades 2014 som ett sätt att med hjälp av Sveriges husägare minska bostadsbristen i landet. Många upplever att det finns en del frågetecken kring attefallshusen nedan reder vi ut vad som gäller. Vilka [...]

Bygglovsprocessen sammanfattad

October 19, 2020|0 Comments

Bygglovsprocessen i sju enkla steg. 1. Ansökan Ansökan om bygglov skall lämnas in till kommunens byggnadsnämnd, en ansökan kan vara skriftlig genom att man lämnar in en ansökningsblankett eller digital genom byggnadsnämndens e-tjänst. När [...]