Planerar du att bygga garage? Vi har samlat 5 tips som du måste gå igenom innan du bygger ditt garage.

 1. Kontrollera vad du får bygga – hur stort och hur nära tomtgränsen?
  Börja med att kolla med kommunen vad du får bygga på din fastighet. Om du ligger inom detaljplanerat område så finns det oftast exakta bestämmelser om storlek, hur högt du får bygga och på vilket avstånd till grannen du får bygga.
 2. Vad ska du använda garaget till?
  Fundera sedan över vad du vill ha och vad du behöver. Garage med förråd och verkstad? Varmgarage eller kallgarage? Dubbelgarage eller enkelt? Utrymme för verktyg och arbetsbänk? Kombinationerna är oändliga. Utifrån dina behov kan du sedan landa i hur stort garaget behöver vara.
 3. Avstånd till väg & placering När du fått fram en yta på garaget är det dags att planera dess placering på tomten. Placeringen är viktig att ta hänsyn till utifrån flera aspekter det kan till exempel vara solen, brandregler eller avskärmning från grannar eller buller. En sak att ha i åtanke är att det finns regler som säger att man måste ha minst 6 meter till gata, detta för att man skall kunna parkera en bil framför garaget utan att vara ute på gatan.

 1. Kontroll av brandskydd
  En annan viktig sak att tänka på är att om garaget ska byggas närmare än 8 meter från huset så gäller speciella regler för brandskyddet. Detta är framförallt viktigt att tänka på vid placering av fönster och dörrar, då det kan vara så att dessa behöver vara brandklassade. Brandskyddsreglerna kan vara ganska kostsamma att uppfylla, därför är det viktigt att tänka på både placeringen men även själva utformningen av garaget. Rådgör alltid med en expert för att veta vad detta innebär i ditt specifika fall.
 1. Planera och sök bygglov
  När du landat i exakt vad för garage du vill bygga så påbörja planeringen av själva byggandet. Tänk efter om du vill bygga garaget i lösvirke eller om du vill beställa en byggsats, skall du bygga det själv eller ta hjälp av en entreprenör? I planeringen är det även viktigt att du tar hänsyn till bygglovsansökan. Förbered och lämna in en ansökan om bygglov i god tid, i många fall så är handläggningstiderna på kommunerna långa vilket kan leda till förseningar av byggprojektet.

Är du i behov av ritningar eller hjälp med bygglov för ditt garage så kan du få en kostnadsfri offert genom att klicka på “kontakta oss” nedan.

Kontakta oss

Relaterade artiklar

Attefallsåtgärder

May 11, 2023|0 Comments

Generellt krävs det bygglov för att bygga till och bygga nya byggnader på en fastighet, det finns dock några undantag från detta. En del av dessa undantag är de så kallade attefallsåtgärderna. Attefallsåtgärder är [...]

Allt du behöver veta om altaner och bygglov

February 28, 2023|0 Comments

Att bygga en altan är ett bra sätt för många att nyttja sin uteplats eller skapa ett förbättrat utomhusliv. Men även om många ser det som ett relativt enkelt projekt att genomföra, så finns [...]

Inreda extra lägenhet i hus

February 21, 2023|0 Comments

Det krävs normalt bygglov för att inreda en lägenhet i ett bostadshus. I ett enbostadshus är det dock möjligt att inreda ytterligare en lägenhet utan bygglov. För att kunna göra detta krävs det dock [...]

Attefallstakkupa

February 12, 2023|0 Comments

Det krävs normalt bygglov för att bygga en takkupa, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstakkupa”. En attefallstakkupa är undantagen krav på bygglov under [...]

All info om attefallstillbyggnad

January 30, 2023|0 Comments

Praktisk info om attefallstillbyggnad Det krävs normalt bygglov för att göra en tillbyggnad på ett bostadshus, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstillbyggnad”. En [...]

Vad är en detaljplan?

January 23, 2023|0 Comments

  Planbeskrivnig  – Planbeskrivningen är i sin tur till för att förklara bakgrund, tanken med bestämmelserna i planen och tillvägagångssättet för framtagandet av detaljplanen. I planbeskrivningen kan man också hitta olika utredningar som [...]