Det krävs normalt bygglov för att inreda en lägenhet i ett bostadshus. I ett enbostadshus är det dock möjligt att inreda ytterligare en lägenhet utan bygglov. För att kunna göra detta krävs det dock en anmälan till kommunen och ett beslut om startbesked. För att man skall kunna få ett startbesked så måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus
  • Inte genomförs i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
  • Inte genomförs inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • Att åtgärden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Om du går i tankarna av att inreda ytterligare en lägenhet i ditt hus kan det vara bra att tänka på att man måste uppfylla de regler och standarder som gäller för bostäder. Det rör sig t.ex. om regler kring hur bostaden skall utformas, vad den behöver innehålla men även krav gällande rumshöjd, ventilation, ljud och brand.

I många fall kan åtgärder som man behöver göra för att anpassa för en ny lägenhet vara väldigt omfattande och kostsamma. Ta därför alltid kontakt med en expert som kan göra en bedömning om möjlighet och kostnad för anpassningarna innan du tar planerna för långt.

När man lämnar in en anmälan till kommunen för att inreda ytterligare en lägenhet så krävs det en del handlingar för att kunna få ett startbesked. Är du i behov av ritningar eller andra tekniska handlingar för din blivande lägenhet? Kontakta oss genom att klicka nedan.

Kontakta oss

Relaterade artiklar

Attefallsåtgärder

May 11, 2023|0 Comments

Generellt krävs det bygglov för att bygga till och bygga nya byggnader på en fastighet, det finns dock några undantag från detta. En del av dessa undantag är de så kallade attefallsåtgärderna. Attefallsåtgärder är [...]

Allt du behöver veta om altaner och bygglov

February 28, 2023|0 Comments

Att bygga en altan är ett bra sätt för många att nyttja sin uteplats eller skapa ett förbättrat utomhusliv. Men även om många ser det som ett relativt enkelt projekt att genomföra, så finns [...]

Inreda extra lägenhet i hus

February 21, 2023|0 Comments

Det krävs normalt bygglov för att inreda en lägenhet i ett bostadshus. I ett enbostadshus är det dock möjligt att inreda ytterligare en lägenhet utan bygglov. För att kunna göra detta krävs det dock [...]

Attefallstakkupa

February 12, 2023|0 Comments

Det krävs normalt bygglov för att bygga en takkupa, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstakkupa”. En attefallstakkupa är undantagen krav på bygglov under [...]

All info om attefallstillbyggnad

January 30, 2023|0 Comments

Praktisk info om attefallstillbyggnad Det krävs normalt bygglov för att göra en tillbyggnad på ett bostadshus, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstillbyggnad”. En [...]

Vad är en detaljplan?

January 23, 2023|0 Comments

  Planbeskrivnig  – Planbeskrivningen är i sin tur till för att förklara bakgrund, tanken med bestämmelserna i planen och tillvägagångssättet för framtagandet av detaljplanen. I planbeskrivningen kan man också hitta olika utredningar som [...]