Bygglovsprocessen sammanfattad

Bygglovsprocessen i sju enkla steg. 1. Ansökan Ansökan om bygglov skall lämnas in till kommunens byggnadsnämnd, en ansökan kan vara skriftlig genom att man lämnar in en ansökningsblankett eller digital genom byggnadsnämndens e-tjänst. När man lämnar in en ansökan är det viktigt att den innehåller de uppgifter, handlingar och ritningar som kommunen kräver för [...]