En livräddare för verktygen? Hemmakontoret? Eller drömmen om en bastu? Friggeboden kan ju vara allt detta. Vi reder ut vad en friggebod är och hur du kan använda den för dina behov!

Vad är en friggebod?

En friggebod är en komplementbyggnad som inte kräver bygglov eller anmälan för att uppföras. Som fastighetsägare har du alltså möjlighet att uppföra en byggnad utan att ansöka om bygglov eller göra någon anmälan till byggnadsnämnden i din kommun under förutsättningen att byggnaden du vill uppföra följer kraven som gäller för en friggebod.

Vilka är då kraven?
De krav som gäller för en friggebod är följande:

  • Att det på fastigheten finns ett en- eller tvåbostadshus
  • Att byggnaden du bygger uppgår till högst 15,0 kvadratmeter byggnadsarea.
  • Har en taknock som högst är 3,0 meter.
  • Placeras minst 4,5 meter ifrån fastighetsgräns.
  • Byggnaden är fristående från andra byggnader.

Under dessa förutsättningar har man som fastighetsägare rätt att uppföra en friggebod. Bra att veta är även att en friggebod får placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter om man har medgivande från grannen.* (se mer info längre ner)

Vad kan en friggebod användas till?

En friggebod skall vara ett komplement till ett bostadshus, det innebär att en friggebod får användas till exempel som hemmakontor, växthus, garage, förråd, gäststuga, snickarbod eller bastu. Friggeboden kan alltså nyttjas till en aktivitet som kan förväntas på en bostadsfastighet.

Andra tillstånd

Viktigt att tänka på är att även om friggeboden inte kräver en anmälan eller ansökan om bygglov hos byggnadsnämnden kan det vara så att den kan kräva andra tillstånd. Till exempel om din fastighet omfattas av strandskyddat område så kräver friggeboden strandskyddsdispens. Ta alltid kontakt med din byggnadsnämnd innan du uppför byggnaden för att reda ut om det kan kräva några andra tillstånd.

Du kan läsa mer om friggebodar på Boverkets hemsida.

* Om din fastighet gränsar till allmän plats så kan man även om den allmänna platsen ägs av en privatperson eller samfällighet inte få giltigt medgivande för att placera byggnaden närmare än 4,5 meter ifrån gräns. Detta har avgjorts i ett prejudicerande fall i domstol, mer om detta kan du läsa här