Att söka bygglov är en längre process som kräver noga planering. Vi listar 4 tips som är bra att ha med sig när man börjar fundera på att bygga.

1. Kolla upp vad som gäller för din fastighet.

Allt börjar med en idé, du kanske drömmer om ett uterum att spendera sena vårkvällar i eller om ytterligare ett sovrum, oavsett vad just du planerar så är de viktigt att se över möjligheten till idén. Vårt första tips innan du hinner för långt med dina idéer är att kolla upp om fastigheten omfattas av en detaljplan. Det är nämligen detaljplanen för området som bestämmer hur och vad man får bygga inom just ditt område. En detaljplan kan till exempel reglera hur mycket eller hur högt du får bygga på din fastighet. Det är därför bra att kolla upp med kommunen om det finns en detaljplan och vad denna reglerar för att se om det är möjligt att bygga det du tänkt dig. Ibland är detaljplaner svår tolkade då kan en expert bistå med hjälp.

2. Planera åtgärden noga.

När du sett över möjligheten till byggnation är det dags att planera själva bygget. Här är det viktigt att bestämma sig vad det är man vill bygga, för att undvika komplikationer under byggprocessen är det viktigt att man tänkt över detaljer som fönstersättning, höjd på byggnaden och liknande så man slipper göra ändringar på vägen. Ett bygglov är nämligen ett beslut om att man får lov att bygga på ett visst sätt, gör man ändringar kan det bli så att man måste börja om bygglovsprocessen på nytt vilket kan vara tidskrävande men även kostsamt. Ändringar påverkar förutom bygglovet även själva bygget direkt med arbetstimmar, material och så vidare. Gör därför en noga planering redan från början så att processen blir så enkel och smidig som möjligt.

3. Tala med grannar

När du väl bestämt dig för vad du tänkt bygga så är det alltid bra att föra en dialog med sina grannar för att få med dem på banan. Det är inte så att alla byggnationer kräver tillstånd ifrån grannarna, särskilt inte om man bygger enligt gällande bestämmelser i detaljplanen. Men det kan vara bra att ha en sund dialog för att underrätta dem om dina planer. Det kan underlätta processen framöver när det blir dags för ansökan om bygglov.

4. Ta hjälp av ett proffs

När ni skall upprätta ritningar och handlingar för er bygglovsansökan så är det bäst att ta hjälp av ett proffs. Bygglovsprocessen är ofta knepig, det är mycket regler att ta hänsyn till och inte alltid lättbegripligt för någon som inte är proffs. Ta därför hjälp av en expert som har koll på vad som krävs för just er ansökan och någon som kan bistå med tips och tricks på vägen. Du kommer att spara mycket tid och ork genom att ta hjälp av en expert som har genomgått processen flera gånger.