Vad är en detaljplan?

  Planbeskrivnig  – Planbeskrivningen är i sin tur till för att förklara bakgrund, tanken med bestämmelserna i planen och tillvägagångssättet för framtagandet av detaljplanen. I planbeskrivningen kan man också hitta olika utredningar som legat till grund för detaljplanen som till exempel buller-, geotekniska, arkeologiska och eller miljöutredningar. Planbeskrivningen är inte juridiskt bindande, vilket [...]

2023-01-23T13:51:15+00:00January 23, 2023|

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig skall vara certifierad, den kontrollansvariges uppgift är att bistå den som bygger igenom byggnationen. För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning gentemot den entreprenör som utför arbetet. När krävs en kontrollansvarig? Som grundregel så behövs det en kontrollansvarig för alla sorters [...]

2022-04-12T15:04:52+00:00April 12, 2022|

Är solceller bygglovspliktiga?

Solceller blir alltmer populärt bland husägare många ser en möjlighet till att minska elkostnaderna men innan man börjar räkna på investeringskalkylen är det viktigt att ställa sig frågorna kräver solceller bygglov? Är det möjligt att få bygglov? Här reder vi ut frågorna kring bygglov och solceller. Bygglovspliktigt!? Solceller kan vara lovpliktiga som fasadförändring om [...]

2024-01-22T10:25:45+00:00January 12, 2022|
Go to Top