Attefallshus vad gäller!?

Attefallshus lanserades 2014 som ett sätt att med hjälp av Sveriges husägare minska bostadsbristen i landet. Många upplever att det finns en del frågetecken kring attefallshusen nedan reder vi ut vad som gäller. Vilka krav ställs på ett attefallshus Alla som äger ett en- eller tvåbostadshus får uppföra ett attefallshus under förutsättning att man [...]

2021-04-25T11:00:00+00:00April 24, 2021|

Bygglovsprocessen sammanfattad

Bygglovsprocessen i sju enkla steg. 1. Ansökan Ansökan om bygglov skall lämnas in till kommunens byggnadsnämnd, en ansökan kan vara skriftlig genom att man lämnar in en ansökningsblankett eller digital genom byggnadsnämndens e-tjänst. När man lämnar in en ansökan är det viktigt att den innehåller de uppgifter, handlingar och ritningar som kommunen kräver för [...]

2021-03-06T20:41:23+00:00October 19, 2020|
Go to Top