Attefallstakkupa

Det krävs normalt bygglov för att bygga en takkupa, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstakkupa”. En attefallstakkupa är undantagen krav på bygglov under förutsättningarna att vissa kriterier uppfylls. Fördelen med en attefallstakkupa är att man kan bygga den oavsett vad detaljplanen säger gäller [...]

2023-02-12T09:46:07+00:00February 12, 2023|

Är solceller bygglovspliktiga?

Solceller blir alltmer populärt bland husägare många ser en möjlighet till att minska elkostnaderna men innan man börjar räkna på investeringskalkylen är det viktigt att ställa sig frågorna kräver solceller bygglov? Är det möjligt att få bygglov? Här reder vi ut frågorna kring bygglov och solceller. Bygglovspliktigt!? Solceller kan vara lovpliktiga som fasadförändring om [...]

2024-01-22T10:25:45+00:00January 12, 2022|

Attefallshus vad gäller!?

Attefallshus lanserades 2014 som ett sätt att med hjälp av Sveriges husägare minska bostadsbristen i landet. Många upplever att det finns en del frågetecken kring attefallshusen nedan reder vi ut vad som gäller. Vilka krav ställs på ett attefallshus Alla som äger ett en- eller tvåbostadshus får uppföra ett attefallshus under förutsättning att man [...]

2023-03-02T09:30:44+00:00April 24, 2021|
Go to Top