Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig skall vara certifierad, den kontrollansvariges uppgift är att bistå den som bygger igenom byggnationen. För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning gentemot den entreprenör som utför arbetet. När krävs en kontrollansvarig? Som grundregel så behövs det en kontrollansvarig för alla sorters [...]

2022-04-12T15:04:52+00:00April 12, 2022|

Bygglovsprocessen sammanfattad

Bygglovsprocessen i sju enkla steg. 1. Ansökan Ansökan om bygglov skall lämnas in till kommunens byggnadsnämnd, en ansökan kan vara skriftlig genom att man lämnar in en ansökningsblankett eller digital genom byggnadsnämndens e-tjänst. När man lämnar in en ansökan är det viktigt att den innehåller de uppgifter, handlingar och ritningar som kommunen kräver för [...]

2021-03-06T20:41:23+00:00October 19, 2020|
Go to Top