Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig skall vara certifierad, den kontrollansvariges uppgift är att bistå den som bygger igenom byggnationen. För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning gentemot den entreprenör som utför arbetet. När krävs en kontrollansvarig? Som grundregel så behövs det en kontrollansvarig för alla sorters [...]