Vad är en detaljplan?

  Planbeskrivnig  – Planbeskrivningen är i sin tur till för att förklara bakgrund, tanken med bestämmelserna i planen och tillvägagångssättet för framtagandet av detaljplanen. I planbeskrivningen kan man också hitta olika utredningar som legat till grund för detaljplanen som till exempel buller-, geotekniska, arkeologiska och eller miljöutredningar. Planbeskrivningen är inte juridiskt bindande, vilket [...]