Attefallsåtgärder

Generellt krävs det bygglov för att bygga till och bygga nya byggnader på en fastighet, det finns dock några undantag från detta. En del av dessa undantag är de så kallade attefallsåtgärderna. Attefallsåtgärder är ett samlingsnamn på åtgärder som inte kräver bygglov. Åtgärderna infördes för att skapa en större frihet för husägare, undantagen från [...]

2023-05-11T12:47:29+00:00May 11, 2023|

Attefallshus vad gäller!?

Attefallshus lanserades 2014 som ett sätt att med hjälp av Sveriges husägare minska bostadsbristen i landet. Många upplever att det finns en del frågetecken kring attefallshusen nedan reder vi ut vad som gäller. Vilka krav ställs på ett attefallshus Alla som äger ett en- eller tvåbostadshus får uppföra ett attefallshus under förutsättning att man [...]

2023-03-02T09:30:44+00:00April 24, 2021|
Go to Top