Inreda extra lägenhet i hus

Det krävs normalt bygglov för att inreda en lägenhet i ett bostadshus. I ett enbostadshus är det dock möjligt att inreda ytterligare en lägenhet utan bygglov. För att kunna göra detta krävs det dock en anmälan till kommunen och ett beslut om startbesked. För att man skall kunna få ett startbesked så måste följande [...]