All info om attefallstillbyggnad

Praktisk info om attefallstillbyggnad Det krävs normalt bygglov för att göra en tillbyggnad på ett bostadshus, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstillbyggnad”. En attefallstillbyggnad är undantagen krav på bygglov under förutsättningarna att vissa kriterier uppfylls. För att en tillbyggnad skall kunna klassas som [...]

2023-01-30T15:27:56+00:00January 30, 2023|
Go to Top