Project Description

Tillbyggnad av enbostadshus i Göteborg

Förfrågan av kund att ta fram ritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Tillbyggnad avsåg uterum och balkong, tillbyggnaden utfördes som en “attefallstillbyggnad”.

Följande handlingar togs fram:

* Situationsplan
* Fasadritningar
* Plan- och sektionsritning
* Konstruktionsritning
* Förslag till kontrollplan