Project Description

Förfrågan av kund att ta fram ritningar för tillbyggnad på äldre hus. I och med att det saknades ritningsunderlag så genomfördes först en inmätning av hela huset och därefter kunde vi upprätta ritningar över huset och tillbyggnaden.

Uppdraget omfattade:
Inmätning av huset
Fasadritningar
Planritningar
Sektionsritning

Är du också i behov av en inmätning av ditt bostadshus? Hör av dig till oss genom att klicka HÄR!