Project Description

Frihamnen Padel Arena, Göteborg

För en av Sveriges bästa padelarenor Padel Arena Frihamnen har vi arbetat fram beslut om bygglov.
Under projektet bistod vi kund med rådgivning och hantering av bygglovsärendet gentemot kommun och förde all nödvändig dialog samt upprättade nödvändiga utredningar och ritningar.

Är du i behov av rådgivning inför eller under en bygglovsansökan, hör av dig till oss!

Kontakta oss