Project Description

Lilla Istanbul Göteborg

För Göteborgs mest populära turkiska restaurang Lilla Istanbul har vi arbetat fram beslut om bygglov.
Under projektet bistod vi kund med rådgivning och hantering av bygglovsärendet gentemot kommun och förde all nödvändig dialog.

Är du i behov av rådgivning inför eller under en bygglovsansökan, hör av dig till oss!

Ring oss