Project Description

Förfrågan av kund att projektera ett attefallshus i två våningar.

Genom att bygga med suterrängvåning och anpassa medelmarknivån så lyckades vi ta fram ett förslag som uppfyllde kundens önskemål och de lagkrav som ställs på attefallshus.

Följande handlingar togs fram:

Situationsplan
Fasadritningar
Planritningar
Sektionsritning
Konstruktionsritning
Kontrollplan