Project Description

Förfrågan av kund för att ta fram ritningar för tillbyggnad av enbostadshus med uterum.

Följande handlingar togs fram:

Situationsplan
Fasadritningar
Planritningar
Sektionsritning
Kontrollplan