Project Description

Förfrågan av kund för att ta fram ritningar för tillbyggnad av enbostadshus med takkupa.

För kunden togs följande ritningar fram:

* Fasadritningar
* Planritning
* Sektionsritning
* Typsektion – Konstruktionsritning
* Konstruktionsdokumentation