Project Description

Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg

Förfrågan av kund att ta fram ritningar för tillbyggnad av flerbostadshus. Tillbyggnad med carport och balkonger/terrasser.

Följande handlingar togs fram:

Situationsplan
Fasadritningar
Planritningar
Sektionsritningar