Project Description

Balkonginglasning bostadsrättsföreningen Origo, Hisingen Göteborg.

Projektet avsåg framtagning av ritningar för balkonginglasning. Evolve Byggkonsult bistod förutom just med ritningsarbetet även med hantering av bygglovsansökan, konsultation samt tolkning av detaljplan för att på bästa sätt hjälpa föreningen i sitt mål att få igenom balkonginglasningen.