Vad är ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked är en tidig bedömning från kommunen som ger dig besked om en planerad byggnation eller åtgärd är möjlig att genomföra på den valda platsen. Detta besked hjälper dig att undvika att investera tid och pengar i en fullständig bygglovsansökan innan du vet om projektet kan godkännas. Förhandsbesked används främst planerad nybyggnation av bostadshus och avstyckning av tomter. För dessa åtgärder råder det ofta stora osäkerhet kring kommunens ställningstagande. Genom att ansöka om förhandsbesked får du en preliminär indikation på om ditt projekt kan beviljas bygglov. Detta kan vara avgörande för projektets fortsatta planering och genomförande.

Våra tjänster

Vi på Evolve byggkonsult erbjuder komplett hjälp med att ansöka om förhandsbesked. Våra tjänster inkluderar:

  • Rådgivning: Vi ger dig råd om vad som krävs för att ansöka om förhandsbesked och vilka handlingar som behövs.
  • Dokumentation: Vi hjälper till med att ta fram och sammanställa alla nödvändiga dokument och ritningar.
  • Ansökan: Vi sköter hela ansökningsprocessen och kommunicerar med kommunen å dina vägnar.
  • Uppföljning: Vi följer upp ansökan tills du får ditt förhandsbesked och ger dig stöd vid eventuella kompletteringar eller frågor från kommunen.

Varför välja oss?

Vi på Evolve byggkonsult har specialkompetens inom ansökningar om förhandsbesked och avstyckningar för villatomter. Vårt team har omfattande erfarenhet och djup kunskap om de specifika kraven och processerna som gäller för dessa typer av ansökningar. Genom att välja oss får du:

  • Expertis: Vår erfarenhet inom förhandsbesked och avstyckningar gör att vi kan navigera komplexa regelverk och säkerställa att din ansökan är komplett och korrekt.
  • Personlig service: Vi erbjuder en skräddarsydd och personlig service där vi tar oss tid att förstå dina specifika behov och mål.
  • Effektiv hantering: Med vår hjälp kan du vara säker på att ansökningsprocessen blir så smidig och effektiv som möjligt, vilket sparar både tid och pengar.
  • Pålitlighet: Vi följer upp alla ärenden noggrant och håller dig uppdaterad genom hela processen, från första konsultation till beslut från kommunen.

Vi har genom åren hjälp hundratals nöjda kunder genom deras byggprojekt!

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med att ansöka om förhandsbesked? Kontakta oss genom att klicka på ““kontakta oss” för en kostnadsfri konsultation. Tillsammans ser vi till att ditt projekt får bästa möjliga start!

Kontakta oss

Relaterade artiklar

Attefallsåtgärder

Generellt krävs det bygglov för att bygga till och bygga nya byggnader på en fastighet, det finns dock några undantag från detta. En del av dessa undantag är de så kallade attefallsåtgärderna. Attefallsåtgärder är [...]

Allt du behöver veta om altaner och bygglov

Att bygga en altan är ett bra sätt för många att nyttja sin uteplats eller skapa ett förbättrat utomhusliv. Men även om många ser det som ett relativt enkelt projekt att genomföra, så finns [...]

Attefallstakkupa

Det krävs normalt bygglov för att bygga en takkupa, det finns dock ett undantag från detta. Detta undantag är vad man i folkmun kallar för ”attefallstakkupa”. En attefallstakkupa är undantagen krav på bygglov under [...]